Az Emléktár a magyar történelemre és a magyar történelemhez kapcsolódó európai és világtörténelmi eseményekre közöl emlékanyagot. Törekvésünk az iskolázott forráskritika kultúrájának fejlesztése mind a kutatásban, mind az oktatásban, mind a „magántörténelem” alkotásában. Jegyzeteivel eligazítani kívánja a felhasználót, milyen típusú – tárgyi, írásos, képi, hang – emléket milyen ismeretnyerésre használhatunk fel. A történelem adatszerű megismerésében és bemutatásában  nélkülözhetetlen a ránk maradt emlékanyag. Forrásként való felhasználásukhoz pedig elengedhetetlen azok szakszerű kritikája. A Történelmi Tár ezért kiemelt feladatának tartja a magyar történelemre vonatkozó legfontosabb írott, tárgyi, szóbeli és képi emlékanyag felkutatását, válogatását és közzétételét megfelelő forráskritikai apparátussal. Nagy hangsúlyt helyezünk a nem írott – azaz a képi, tárgyi, szóbeli – válogatott emlékek forráskritikai feldolgozására. Az elmúlt évszázadok történetírása az írásos emlékek felhasználását tökélyre vitte. Korunk történészei számára nagy kihívás a tárgyi, képi és szóbeli emlékek forráskritikai szabályainak kidolgozása. Törekvésünk az iskolázott forráskritika kultúrájának fejlesztése mind a kutatásban, mind az oktatásban, mind a „magántörténelem” alkotásában.