II. József három kivételével visszavonta az uralkodása alatt Magyarországot illetően hozott rendeleteit. A nem katolikusok vallásgyakorlatát engedélyező, 1781. október 13-án aláírt türelmi rendelet és a katolikus alsópapság anyagi helyzetét szabályozó rendelet érvényben maradt. (A harmadik rendelet a jobbágyok szabad költözését és mozgását biztosította.)