A római kúria II. József január 26-i rendelete fölötti elégedetlenségét tolmácsolván, Zelada bíboros államtitkár levelet írt Giombattista Caprara bécsi nunciusnak, amelyben kifejtette: a pápa elengedhetetlennek tartja, hogy II. József elégtételt és kiengesztelést nyújtson azokért a károkért, melyek uralkodásának következtében az egyházat érték. (A szekularizálások, az egyházi javak elkobzása, a gondolat- és sajtószabadság, az új nézetek meghonosítása, a felekezetek javára kiadott türelmi rendelet stb.) Amikor az államtitkár fölszólította a nunciust a fokozottabb cselekvésre, a császár már négy napja halott volt.