A helytartótanácsi 1791. évi szabályzat értelmezésére és egységes végrehajtására a szerzetesrendek főnökei Pesten a hercegprímás elnökletével ülést tartottak. (Augusztus 16-án a mariánus, a salvatoriánus és kapisztránus provinciálisok a ferences rendtartományokat illetőleg 18 pontban részletezték az elöljárók választásának szabályait.)