HISTÓRIA KÖNYVTÁR

KRONOLÓGIÁK, ADATTÁRAK

8.

 

HECKENAST GUSZTÁV

Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban?
Életrajzi adattár

 

Budapest 2005

História • MTA Történettudományi Intézete

 

Sajtó alá rendezte, kiegészítette és az előszót írta

MÉSZÁROS KÁLMÁN

 

TARTALOM

 

Előszó                                                                                                             7

 

Adattár                                                                                                          17

A–Cs                                                                                                            19

D–Gy                                                                                                          104

H–K                                                                                                            177

L–R                                                                                                            259

S–Z                                                                                                            370

 

Rövidítésjegyzék                                                                                     473

1. Feldolgozások, tanulmánykötetek és kézikönyvek                      473

2. Forráskiadványok                                                                               481

3. Szakfolyóiratok                                                                                    488

4. Tudományos intézmények évkönyvei, kiadványsorozatai           504

5. Levéltári források                                                                                507

6. Adatközlők                                                                                            509

7. Egyéb jelek és rövidítések                                                                510