HISTÓRIA KÖNYVTÁR

KRONOLÓGIÁK, ADATTÁRAK

10.

 

KOVÁCS ISTVÁN

A lengyel légió lexikona

 

Budapest, 2007

História • MTA Történettudományi Intézete

 

TARTALOM

Bevezetés                                                                                                                                                     7 

A magyarországi lengyel légió megalakulása és működése 1848-ban és 1849-ben               11

 A magyarországi lengyel légió szervezésének nemzetközi háttere                                                11

A légió szervezésének magyarországi háttere                                                                                    12

A légió felállítása és működésének első színtere                                                                              15

A lengyel lovasság és tüzérség magva                                                                                                 17

A lengyelek részvétele az első kassai csatában: Tchorznicki „gyalogulánusainak” hőstette     17

Wysocki lengyel századainak aradi működése                                                                                   19

Lengyel egységek a feldunai hadtestben és az északi fronton                                                        20

Lengyel szabadcsapatok és szabadcsapat-parancsnokok                                                              21

Klapka ezredes parancsnoksága alatt                                                                                                  22

A tarcali ütközet és a drámaíró fia                                                                                                           23

Wysocki légiója és a bánsági hadosztály                                                                                             24

A 2. lengyel dzsidásezred szervezése                                                                                                   24

A szolnoki lovasroham                                                                                                                              25

Az erdélyi lengyel légió szervezése                                                                                                         26

A tábornokká kinevezett Wysocki érdeme a légió fejlesztése terén                                                 27

Szervezési gondok az orosz intervenció előestéjén                                                                            31

A lengyel légió működése a nyári hadjáratban                                                                                    33

A Törökországba menekült és a megtorlásnak áldozatul esett lengyelek                                     35

 

Források és irodalom                                                                                                                               36

Levéltári és kéziratos anyagok, ikonográfiák                                                                                       36

Egykori lapok, folyóiratok                                                                                                                         39

Forráskiadványok, emlékezések, monográfiák, tanulmányok                                                         39 

 

Adattár                                                                                                                                                         45
A–C                                                                                                                                                              47

D–I                                                                                                                                                             124

J–K                                                                                                                                                             213

L–M                                                                                                                                                            303

N–R                                                                                                                                                           371

S–SZ                                                                                                                                                         443

T–Z                                                                                                                                                            502

Függelék                                                                                                                                                  577
A lengyel légionisták származási helyei                                                                                            579
Lengyel honvédek és légionisták aláírásai                                                                                      581
Lengyel honvédek és légionisták arcképei                                                                                      593
Lengyel honvédek és légionisták síremlékei, emlékhelyei                                                          606