Mészáros János budapesti érseki helynök elnökletével tartott értekezleten előkészítették a katolikus egyházközségek országos méretű kiépítését. (A szervezkedés hallgatólagos célja az iskolai fakultatív vallásoktatás kiharcolása volt. A vallásoktatás ugyanis ekkor a templomokban folyt.)