Schieberna Ferenc, a hadműveleti kormánybiztos jogkörrel fölruházott nyilas főispán helyszíni szemlét tartott a veszprémi püspöki palotában, és követelte az egyik szárny átengedését katonai beszállásolás céljaira. Szerdahelyi Szabolcs püspöki szertartó ezt megtagadta, ezért letartóztatták. Mindszenty József veszprémi megyéspüspök tiltakozott az eljárás ellen, s ő is megtagadta a beszállásolás engedélyezését. Ezért hatósági rendelkezéssel való szembehelyezkedés, hatósági közeg elleni erőszak, a lakosság fellázításának kísérlete, a közrend, a közbiztonság és a hadműveleti érdekek veszélyeztetése vádjával a főispán utasítására letartóztatták és rendőrségi őrizet alá helyezték. (A letartóztatási parancsot csak november 30-án állította ki Schieberna Ferenc főispán.) A püspökkel együtt bebörtönzött papok: Kőgl Lénárd, Langmár Lipót kanonok, Lékai László titkár, Máhig János hittanár, Megyesi Schwartz Róbert irodaigazgató, Mészáros Tibor levéltáros, Rosta Ferenc hittanár, Solymár István lelki igazgató, Szabadhegyi Szabolcs és Varga Péter Pál teológiai tanárok.