TÖRTÉNELMI TÁR
E-KÖNYV

 

 

A MAGYAR TÖRTÉNELEM KRONOLÓGIÁJA

 

I.
A kezdetektől 1541-ig

 

Összeállította, szerkesztette:
GLATZ FERENC

 

 

   Budapest 2010

   História • MTA Történettudományi Intézete • Europa Institut Budapest

 

 

TARTALOM

  

Digitális történelmi kronológia (Glatz Ferenc)                                                                     VII

I. A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETE                                                                                    1
  (A kezdetektől 894-ig)

II. A MAGYAROK ŐSTÖRTÉNELME                                                                                       53
  (A kezdetektől 836-ig)                                                                                                      

III. HONFOGLALÁS ÉS MEGTELEPEDÉS                                                                            77
  (836–1000)

IV. AZ ÁLLAM ÉS EGYHÁZSZERVEZET KIÉPÜLÉSE                                                       103

  (1000–1204)

V. A KÁRPÁT-MEDENCE BELAKÁSA,, A RENDI TÁRSADALOM KEZDETEI                163
  (1205–1322)

VI. BETAGOZÓDÁS AZ EURÓPAI TÁRSADALMI-HATALMI RENDSZERBE
 ÉS SZELLEMI ÉLETBE                                                                                                       245

  (1323–1386)

VII. A MAGYAR NAGYHATALOM ÉS A RENESZÁNSZ TÁRSADALOM                            293

  (1387–1541)