HISTÓRIA KÖNYVTÁR
KRONOLÓGIÁK, ADATTÁRAK

2.

 

SIPOS PÉTER

Adattár a II. világháború történetéhez

 

Budapest 1994
História • MTA Történettudományi Intézete

 

 

TARTALOM

I.   Eseménytár, 1939–1945                                                                                                                              7

II . Hadigazdaságról, háborús veszteségekről (táblázatok)                                                                      77

III. Hadszínterek a világháborúban                                                                                                                89

III. A. Térképek                                                                                                                                                    91

III. B. Német és szovjet hadseregcsoportok a keleti fronton (1941–1945)                                          120

III. C. Hadműveletek fedőnevei (1939–1945)                                                                                            121

III. D. SS-rangok, tiszti rendfokozatok                                                                                                          124

IV. Magyarország történetéhez a II. világháborúban                                                                                 125

IV. A. Magyarország történetének és népességének változásáról, a gazdaságról (táblázatok)      127

IV. B. Magyar kormányok                                                                                                                                133

 

Irodalom                                                                                                                                                           136

Táblázatok és térképek jegyzéke                                                                                                                 138

Személynévmutató                                                                                                                                         140

Helynévmutató                                                                                                                                                 145

 

ISBN 963 8312 09 2

ISSN 1217 310 x