HISTÓRIA KÖNYVTÁR

KRONOLÓGIÁK, ADATTÁRAK

3.

 

BORHI LÁSZLÓ

Az Egyesült Államok és a szovjet zóna
1945–1990

Budapest 1994
História • MTA Történettudományi Intézete

TARTALOM

A volt szovjet zóna országainak „közös történelmé”-ről (Glatz Ferenc)               7
A kronológia hasznáról (Borhi László)                                                                      9

 

KRONOLÓGIA
A hidegháború frontjairól (1945–1954)                                                                   11
Az erőegyensúly politikája (1955–1967)                                                                 45
A „békés egymás mellett élés” (1968–1984)                                                      105
A szovjet rendszer bomlása (1985–1990)                                                            161

 

Rövidítésjegyzék                                                                                                        193
Névmutató                                                                                                                   195