Sz. Ny. Kruglov szovjet belügyminiszter levele V. M. Molotovnak
a belügyminisztérium táboraiban lévő magyar hadifoglyok létszámáról

 

Moszkva,1946. április 10.

Szigorúan titkos!

 

Utasításának megfelelően megküldöm a szovjet belügyminisztérium táboraiban lévő, magyar hadifoglyok létszámára vonatkozó, az ez év április 8-i állapotnak megfelelő kimutatást.

Egyidejűleg tájékoztatom, hogy az Állami Honvédelmi Bizottság 1945. június 4-i 8921. sz. és 1945. augusztus 13-i 9865. sz. határozatának megfelelően 1945-ben 177 348 főt küldtünk haza, köztük minden beteg magyar hadifoglyot, aki akkor a táborainkban volt.

A táborokban lévő valamennyi magyar hadifogoly — a tábornokok, tisztek és a betegek kivételével — a Szovjetunió minisztériumainak különböző építkezéseinél és vállalatainál dolgozik.

A legtöbb hadifoglyot az alábbi minisztériumok foglalkoztatják:

 

Szénbányászati Minisztérium                                                                                25 000

Építési minisztériumok (Haditengerészeti, Nehézipari, Fűtőanyag-ipari)    27 000

Fegyveres Erők Minisztériuma                                                                                1 768

Közlekedési- és Postaügyi Minisztérium                                                            11 000

Energetikai Minisztérium                                                                                          9 000

 

A többiek kisebb számban más minisztériumok vállalatainál, a területeknél, köztársaságoknál dolgoznak, a mellékelt tájékoztató szerint.

A románokra vonatkozó hasonló adatokról hamarosan tájékoztatom.

 

Sz. Kruglov

a Szovjetunió belügyminisztere

Szigorúan titkos

 

Tájékoztató a belügyminisztérium táboraiban lévő magyar hadifoglyok létszámáról az 1946. április 8-i állapot szerint.

 

A magyar hadifoglyok összlétszáma                                                            232 879

Ebből:

 

1.) a BM hátországi táboraiban                                                                      221 975

ebből:

tábornok                                                                                                                        46

ezredes                                                                                                                       197

alezredes és őrnagy                                                                                                478

középrangú tiszt                                                                                                  12 798

altiszt és sorkatona                                                                                          208 456

 

2.) speciális kórházakban                                                                                    8 862

ebből:

ezredes                                                                                                                          11

alezredes és őrnagy                                                                                                    17

középrangú tiszt                                                                                                         256

altiszt és sorkatona                                                                                                8 578

 

3.) a frontvonalon                                                                                                       274

 

4.) a Fegyveres Erők Minisztériumának munkazászlóaljaiban                      1 768

ebből:

ezredes                                                                                                                             3

őrnagy                                                                                                                               1

középrangú tiszt                                                                                                         134

altiszt és sorkatona                                                                                                1 630

 

Forrás: GARF F 9401. op. 2. gy. 142. 183–184. o. Hitelesített másolat. Közli: Vosztocsnaja Jevropa. Tom I. 1944–1948. 419–421. o.

Megjelent: Iratok a magyar–szovjet kapcsolatok történetéhez, 1944. október–1948. június. (Szerk. Vida István.) Budapest, Gondolat, 2005. 384 p.