Kr. e. 40 000–Kr. u. 1000     Az uráli népek útja Európában és Északnyugat-Európában

Kr. e. 5000–3000                A neolitikum (újkőkor), a neolitikum végi, az eneolitikum és a rézkor kultúrái

Kr. e. 5. század                  Az európai szkíták

Kr. e. 206–Kr. u. 220           A hunok Ázsiában

2–3. század                        A Kárpát-medence

375–453                             A hunok Európában

4–6. század                        A népvándorlás keleti ága

5–6. század                        Gepidák és longobárdok

568–795                             Az avarok a Kárpát-medencében

700–895                             Az ősmagyarság vándorútja

8–9. század                        A steppe-övezet

893–895                             Steppei népvándorlás

9. század vége                    A Kárpát-medence a magyar honfoglalás előtt

894–907                             A magyar honfoglalás

899–970                             Kalandozások

900 körül                            Európa

907                                    A pozsonyi csata

1000 körül                          A Kárpát-medence és környékének növénytakarója

1030 körül                          Vármegyék és várispánságok Szent István korában

1038 körül                          Az egyházszervezet kiépítése

9–11. század                      Erdély és az Alföld keleti pereme

11. század vége                  Európa

1217–1218                          II. András keresztes hadjárata

1222–1242                          Mongol hadjáratok Kelet-Európában

1241–1242                          Tatárjárás

1242–1330                          Várépítés

1257–1390                          Az Arany Horda

13. század                          A Kárpát-medence természetföldrajzi képe

13. század vége                  Erdély

13–14. század                    Az Anjou-ház hatalma Európában

1360 körül                           I. (Nagy) Lajos birodalma

1380 körül                           Európai uralkodócsaládok

1400 körül                           Európa

1387–1437                          A Magyar Királyság Luxemburgi Zsigmond korában

1412–1419                          Luxemburgi Zsigmond utazásai

1420–1436                          Huszita háborúk

1430 körül                          Európai uralkodócsaládok

1439                                  Cillei-birtokok Magyarországon

1440–1456                          Hatalmi csoportok

1441–1456                          Hunyadi János törökellenes harcai

1456                                  Nándorfehérvár ostroma

1480-as évek                      Kelet-Közép-Európa Hunyadi Mátyás korában

15. század                         Várak és várkastélyok

15. század                         Magyarország néprajzi térképe

15. század vége                  A Magyar Királyság népsűrűsége

15–16. század                    Ferences kolostorok Magyarországon

1500 körül                          A horvát–szlavón bánság

1500 körül                          Európai uralkodócsaládok

1514                                  Az 1514. évi parasztháború

16. század eleje                  Európa

14–16. század                    Az Oszmán Birodalom területi terjeszkedése

1522–1541                          Az oszmán hódítás