Tovább a statisztikai adatsorokra

 

A Történelmi Tár egyaránt közöl korabeli és a történészek által utólag szerkesztett statisztikai adatsorokat.

Az európai társadalomkutatásban a 18. század első felében fordult a figyelem a tömeges jelenségek leírása, mennyiségi jellemzése felé (népességi mozgások, műveltségi állapotok stb.). A modern európai államok pedig, politikájuk tudományos megalapozása érdekében, a 19. századtól készítettek rendszeres statisztikai felméréseket államuk természeti és emberi erőforrásairól. A tudományos történetírás kezdettől használta forrásként ezeket az adatsorokat, a 20. század első felétől pedig utólagos „történeti statisztikákat” hoz létre. Ezek részben a korabeli adatfelvételeket helyezik új összefüggésbe, részben pedig az újabb kutatásokra alapozva igyekszik számszerűsíteni a korabeli folyamatokat.