Tovább az elektronikus kiadványokra
Tovább az életrajzokra

 

A Névtár egyének életpályáit és családok leszármazási és rokonsági rendjének leírását tartalmazza. A szerkesztőség közreadja a História Könyvtár archontológia sorozatában eddig megjelent ilyen tematikájú könyveket elektronikus formában, azokat a kollégák és olvasók észrevétele alapján folyamatosan bővíti-helyesbíti. Ezen túlmenően újabb munkákat rendelünk és közlünk. Túllépni kívánunk az „archontológia” hagyományos érdeklődésén, a vezető személyek körén. Foglalkozni kívánunk a köznapi élet szereplőivel is.

Kezdetektől a történelem kutatásának és elbeszélésnek központjában áll az állami és egyházi élet vezető tisztviselőinek életpályája. A Történelmi Tár a közélet területein szerepet játszó egyének életpályáját kívánja bemutatni, kutatásokat megrendelni és közreadni.

Meggyőződésünk: a történelemben – még a tömegesedés utóbbi másfél százados korszakában is – az egyének képességei, felkészültségük és nem utolsósorban a véletlen kínálta lehetőségek jóval nagyobb szereppel bírtak, mint azt bemutatjuk. Ugyancsak meggyőződésünk: a család (rokonság) kapcsolatteremtő kötelék, de ezen túlmenően az egyént megtartó, nevelő-gondoskodó közösségi keret.

Életpálya- és családrekonstrukcióinkban kilépni kívánunk az ún. köznapi emberek világába is. Feltárni többek között az egyének és családok nemzetközi kapcsolatrendszerét. Kiemelten figyelünk a világgal bennünket összekötő személyi-családi kapcsolatokra.